We kunnen voorlopig geen digitaal Spreekuur houden. Wel is de er de mogelijkheid om een 1 op 1 contact te regelen bij vragen. Vult u dan onze contactformulier in (zie hiernaast) .


Wij nemen dan contact met u op. Let wel: bij wat complexere klussen is het mogelijk dat de vrijwilliger een kleine bijdrage vraagt. 

 


Het spreekuur is voor mensen, die vragen hebben over (de werking) hun smartphone, pc, laptop, tablet, e-reader. Programma's, apps, foto's, contacten.

Alles waar u zelf niet uitkomt kunt u voorleggen aan de vrijwilligers. Zij leggen het u zo uit, zodat u het later thuis zelf ook kunt doen.

We geven geen cursus; hiervoor verwijzen we u naar de cursussen van de Bibliotheek (informatie hierover kunt u wel bij ons krijgen).


Formulieren

De computer inloop is ook voor mensen, die moeite hebben bij het invullen van formulieren. De aanwezige vrijwilligers kijken samen met u waar het over gaat, en hoe de formulieren moeten  worden ingevuld en waar het naar toe moet worden gezonden. 


 

 


Ouderenwerk Winsum
Gecoordineerd Ouderenwerk Winsum