Welkom op onze website


Op 20 april hadden we Jaap Nienhuis te gast. We speelden een kwis over het Gronings, Groningen en Winsum en Jaap had overal een verhaal bij. Er werd veel gelachen

In mei houden we geen Dorpskamer want we gaan op REIS. 

Het middag reisje wordt gehouden op woensdag 31 mei 

We gaan naar MuzeeAquarium in Delfzijl, vervolgens onze reis met een rondrit door Groningen en gaan dineren in Aduard.

kijk onder het kopje Uitstapjes.

Het Bestuur is blij u te kunnen begroeten.


De Stichting Ouderenwerk Winsum komt voort uit de Stichting Welzijn van de gemeente Winsum. Het Bestuur van de Stichting organiseert activiteiten voor inwoners van het dorp Winsum van 55 jaar en ouder, met gebruikmaking van gemeentelijke subsidie, waardoor de activiteiten voor een ieder van de doelgroep toegankelijk zijn.

Het Bestuur bestaat uit 4 leden en veel vrijwilligers voor de specifieke activiteiten. 

Op deze website treft u informatie aan over de diverse activiteiten, waar ze worden gehouden, wie contactpersonen zijn en hoe u kunt meedoen. 

De activiteiten, die op de volgende pagina's worden beschreven zijn:

  • de Dorpskamer;
  • de verschillende uitstapjes;
  • Zwemmen en gymnastiek;
  • mogelijkheid om vragen te stellen


Samen met de deelnemers of samen met u wil het ouderenwerk een passende activiteiten aanbod samenstellen. Wanneer u een tip hebt voor een nieuwe activiteit, laat het ons dan weten. Dat kan via ons contactformulier.  


 


Op deze site vindt u een aantal foto's van de diverse activiteiten. In het kader van de wet AVG is aan aanwezigen gevraagd, of er bezwaar is tegen het publiceren van de foto's op de website. Wilt u achteraf toch liever dat uw foto niet wordt gepubliceerd, dan kunt u ons dat laten weten va het contactformulier. Uw foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.                             

  Ouderenwerk Winsum
Gecoordineerd Ouderenwerk Winsum