Uitstapjes

Helaas hebben we het afgelopen jaar geen reisjes gehouden vanwege het Corona virus. We hopen in 2022 deze prachtige uitstapjes weer samen met u te maken.

 Op 22 mei 2019  is er een middagtocht georganiseerd.  .

In mei is er een middag tocht en in augustus een dagtocht.


Op woensdag 28 augustus 2019 is de jaarlijkse dagtocht gehouden. Deze keer gingen we naar Drenthe

Het programma zag er als volgt uit:

De eerste stop was de molen De Wachter in Zuidlaren, waarin ook een museum is gevestigd;

In de molen dronken we koffie en was er gebak.De lunch werd gehouden in restaurant 't Hof van Zuidlaren.

Vervolgens gingen we met de bus naar Emmerafscheidingsveen, waar we te gast waren bij Nelis en Lenie, die samen met ons muziek gemaakt hebben en uiteraard is er gezongen. Om 16.30 uur vertrokken we naar Hotel/restaurant Aduard, waar we het diner gebruikten. Sinds de oprichting van de nieuwe stichting is er een aparte reiscommissie,die bestaat uit:

Jan Pieter Ritsema        voorzitter;

Willy van der Veen         secretaris/penningmeester

Frouk Bolhuis en Fré de Graaff als adviserende leden.


Ouderenwerk Winsum
Gecoordineerd Ouderenwerk Winsum