Uitstapjes

Het is weer gelukt: het reisje van Ouderenwerk wordt dit jaar gehouden op woensdag 3 juli.

Opstapplaats: De Blauwe Schuit om 12.00 uur. 

Vervolgens rijden we naar Earnerwoude, waar we een prachtige vaartocht gaan maken over de Oude Faenen. Aan boord koffie/thee met wat lekkers en daarna een borrel of fris.

Na de vaartocht bezoeken we het Skutsjemuseum, waar we worden rondgeleid, en waar u deze stoere boten van binnen en van buiten kunt bewonderen. 

Dan vertrekken we naar Burgum, waar een 3 gangen diner voor ons klaar staat. En we verwachten rond 21.00 uur weer terug te zijn in Winsum.

Het wordt een reisje waarbij u wordt ontzorgd. Er gaan 3 vrijwilligers mee, die u zo nodig helpen bij het in en uitstappen. Een ervaren chauffeur is tevens de reisleider, die veel kan vertellen, wat we onderweg zien.

Opgave bij Gea Bouwkamp    tel 06 15 68 99 03

Marchien van Dijken               06 46 55 07 68

Kosten 60 euro over te maken op bank rekeningnummer:

NL65 RBRB 094 37 79 472 ovv van Reisje 3 juli

De opgave moet VOOR 10 juni binnen zijn. 


Ouderenwerk Winsum
Gecoordineerd Ouderenwerk Winsum