UitstapjesEXCURSIE VOOR     55-PLUSSERS
EINDELIJK!!! 

We kunnen weer op pad en daar heeft de reiscommissie van de Stichting Ouderenwerk
lang naar uitgekeken.
Ze hebben hun best gedaan om weer een aantrekkelijk uitstapje te organiseren en wel op woensdag 1 juni a.s.
Het programma ziet er als volgt uit:
We vertrekken om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats achter de Albert Hein.
Via een toeristische route rijden we naar Nieuw-Amsterdam, waar wede aspergeboerderij Sandur gaan bezoeken.
Hier worden we ontvangen met koffie/thee met een koek. Na een presentatie met film en uitleg over dit mooie bedrijf, krijgen wij een kleine rondleiding en kuntu zelf zien hoe of het kweken van asperges er uit ziet. We gaan niet alleen kijken, maarook proeven. We krijgen een kop aspergesoep aan geboden.
Hierna rijden we weer verder en maken een overstapje naar Duitsland, waar we in Twist aan de Hebelermeer, bij Gasthof Robben gaan aanschuiven om de middag met een 3-gangendiner af te sluiten.
De prijs voor deze middagtocht bedraagt € 45.- per persoon, bij opgave te voldoen.
U kunt zich voor dit uitstapje opgeven voor 23 mei bij:
Frouk Bolhuis, Borgweg 61,
tel. 0595 442489
of bij Willy van der Veen, Jan Altinkweg 14, tel. 0595 441272.
De opstapplaatsen zijn
Voor Winsum zijn: Station 12.30 uur en Winkheem 12.45 uur.
Voor Obergum: Parkeerplaats Albert Hein 13.00 uur.
We hopen tussen 20.30 uur en 21.00 uur weer terug te zijn in Winsum..Op woensdag 28 augustus 2019 was de laatste dagtocht voor Corona. Deze keer gingen we naar Drenthe

Het programma zag er als volgt uit:

De eerste stop was de molen De Wachter in Zuidlaren, waarin ook een museum is gevestigd;

In de molen dronken we koffie en was er gebak.De lunch werd gehouden in restaurant 't Hof van Zuidlaren.

Vervolgens gingen we met de bus naar Emmerafscheidingsveen, waar we te gast waren bij Nelis en Lenie, die samen met ons muziek gemaakt hebben en uiteraard is er gezongen. Om 16.30 uur vertrokken we naar Hotel/restaurant Aduard, waar we het diner gebruikten. Sinds de oprichting van de nieuwe stichting is er een aparte reiscommissie, die bestaat uit:

Jan Pieter Ritsema        voorzitter;

Willy van der Veen         secretaris/penningmeester

Frouk Bolhuis en Fré de Graaff als adviserende leden.


Ouderenwerk Winsum
Gecoordineerd Ouderenwerk Winsum